Odstranění vlhkosti a plísně ze zdiva

Plísně ve zdech jsou častým problémem, který může způsobit nejen estetické vady, ale má také škodlivé účinky na zdraví obyvatel domu. Porozumění tomu, jak plísně vznikají a jak s nimi efektivně bojovat, je klíčové pro udržení zdravého, bezpečného a zejména komfortního bydlení.

Co způsobuje vznik plísní ve zdivu?

Plísně se často objevují ve vlhkém prostředí, kde je dostatek vlhkosti a organického materiálu pro růst. Ve zdech se mohou plísně vytvářet z několika důvodů:

  • Vlhkost z vnějšího prostředí: Pokud není zdivo správně chráněno hydroizolací, může pronikat skrz stěny vlhkost způsobená dešťovou vodou, zemní vlhkost nebo dokonce povrchovým odtokem. Tato vlhkost se může hromadit uvnitř zdiva a vytvářet ideální prostředí pro růst plísní. A co hůře, zdivo postupně poškozovat.
  • Vnitřní zdroje vlhkosti: Vlhkost může být také produkována uvnitř budovy z různých zdrojů, jako je například kuchyně, koupelny nebo neodstraněné úniky vodovodních instalací.
  • Špatná ventilace: Nedostatečná cirkulace vzduchu může také zhoršovat problém vlhkosti ve zdech a vytvářet tak ideální podmínky pro vznik plísní.

Pokud je zdivo vystavováno výše zmíněné vlhkosti po dlouho dobu, i samotné zdivo začne být poškozováno a naruší se jeho vnitřní struktura. Tu už ani zvýšeným větráním, topením či odstraněním daného zdroje vlhkosti nevrátíme zpátky. V tento moment je třeba provést renovaci zdiva. Cílem takové renovace zdiva by mělo být navrácení/vytvoření hydroizolačních vlastností zdiva a zabezpečení integrity jeho vnitřní struktury.

Jak na renovaci zdiva?

Pokud máte podezření na plísně ve zdivu, je důležité jednat co nejdříve a zabránit dalšímu šíření. V první řadě jde primárně o zamezení dalšího poškozování zdiva. Můžeme říct, že účinné kroky se dají shrnout do dvou bodů:

Zjištění příčiny vlhkosti: Než začnete s odstraňováním plísní, je nezbytné identifikovat a napravit zdroj vlhkosti. To může zahrnovat opravu střešního krytí, opravu prasklin ve zdech,…

Opravy a renovace: Po odstranění plísní je nezbytné provést potřebné opravy, jako je náprava vlhkosti způsobené prasklinami a zavedení systému důkladné hydroizolace za použití sanačních prací. Dobrá ventilace je také klíčem k zabránění budoucího vzniku plísní.

Sanační práce je soubor metod a aktivit, které se specializují právě na opravu a renovaci zdiva při jejím, zejména vlhkostí způsobeném, poškození.

Sanace zdiva

Za pomocí sanace zdiva a použitých specializovaných metod (například injektáž zdiva) je možné uvést zdivo do perfektního stavu, kdy nejen, že bude kompletně revitalizované, ale také spolehlivě odolné vůči okolní vlhkosti. Dodaná hydroizolační hmota zpevní a vyplní poškozené vnitřní struktury a nedovolí vlhkosti prostoupit do vnitřních prostor.

Základem je prevence

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout problémům s plísněmi ve zdivu, je prevence. To zahrnuje pravidelnou údržbu budovy, včetně opravy jakýchkoli úniků vody, zlepšení izolace a zajištění dostatečné ventilace. Pravidelné kontroly, například pomocí měření vlhkosti, mohou také pomoci odhalit potenciální problémy s vlhkostí dříve, než se stanou vážnými.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *